10 เรื่องที่ไม่มีใครบอก เกี่ยวกับประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ถึงแม้ว่าเว็บไซต์นี้จะเน้นหนักในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของการประกันชีวิตนั้น ก็คือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด แล้วมีผลกระทบต่อชีวิต ต่อครอบครัว ส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งที่เราสะสมมา และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต

ดังนั้นวันนี้เราจะมาเผย 10 เรื่องที่คุณควรทราบ เกี่ยวกับการประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

1. การทำประกันชีวิต ไม่เหมือนการฝากเงินในธนาคาร
เพราะการฝากเงินในธนาคาร สามารถที่จะถอนออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่การทำประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละแบบประกันที่ชัดเจน ระบุไว้ในสัญญาว่าจะมีเงินคืนในปีไหนบ้าง ดังนั้นเงินที่จะนำมาทำประกันชีวิต จะต้องเป็นเงินที่เราคิดว่าจะไม่ได้นำมาใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแน่ๆ

2. ให้มองการทำประกันชีวิต กว้างขึ้นกว่าเรื่องของการลดหย่อนภาษี
เพราะการทำประกันชีวิต เป็นเพียงหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนทางการเงินของเรา ซึ่งจะช่วยคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงที่เรายังไม่รู้จะเข้ามาส่งผลกระทบต่อเราในช่วงเวลาไหน ยกตัวอย่างเช่น วันใดวันหนึ่งเกิดการเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานหาเงินได้ การประกันสุขภาพจะเข้ามาช่วยทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล และบางแบบประกันจะมีเงินชดเชยการขาดรายได้ให้อีกด้วย

3. ซื้อประกันที่เหมาะสมและพิจารณาจากความจำเป็น
หลายๆคนที่เข้ามาทำประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี มักจะซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ ทั้งๆที่ความจริงแล้วมีประกันอีกหลายประเภทที่จำเป็นต้องมีก่อน เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันที่คุ้มครองชีวิต เป็นต้น ดังนั้นให้เราพิจารณาว่าประกันแบบไหนคือสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด