หลายคนคงพอจะทราบแล้วว่าถ้าซื้อประกันชีวิตสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้ด้วย แต่ก็มีไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าบางแบบประกันไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีได้ และในการหักลดหย่อนภาษีนั้น มีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่ต้องเข้าใจเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

ประกันชีวิตแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิต

จากรูปภาพประกอบข้างบนนี้ แสดงให้เห็นถึงแบบประกันประเภทต่างๆ ซึ่งหลักๆจะแบ่งออกได้เป็นประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดยประกันชีวิตจะมีทั้งแบบทั่วไป และแบบบำนาญ

 • ประกันชีวิตแบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 แบบ
  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตไปยาวๆถึง 90 ปี หรือ 99 ปี นิยมทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับครอบครัวหรือญาติเมื่อเสียชีวิต
  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เน้นความคุ้มครองชีวิตจากความเสี่ยงภัยในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และเป็นเงินออมสะสมเอาไว้ โดยที่ผู้เอาประกันจะได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เมื่อเกิดเหตุเสียชีวิต หรือเมื่ออยู่จนครบสัญญา ช่วยสร้างวินัยการออมเงิน

ประกันชีวิตแบบทั่วไป

 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ
  • เป็นแบบประกันที่เน้นการออมเงินอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวัยเกษียณ เช่น อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี เพื่อให้มีเงินคืนกลับมาใช้หลังเกษียณอายุ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

 • ประกันสุขภาพให้ตัวเอง
  • เบี้ยประกันสุขภาพตัวเอง สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี โดยที่เมื่อรวมเบี้ยประกันสุขภาพกับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

สิทธิ์ในการใช้ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีแบบอื่นๆ

 • หากเราทำประกันสุขภาพให้กับบิดามารดา ก็สามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
 • เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี

แจ้งใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ทั้งนี้หากท่านยังไม่ชัวร์หรือไม่แน่ใจว่าประกันชีวิตของเราสามารถลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหน สามารถสอบถามสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีของแบบประกันที่ท่านถืออยู่จากตัวแทนประกันชีวิตที่นำเสนอ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ขอรวบรวมประเด็นปัญหาที่มักมีผู้สอบถามเข้ามาหาเรามากมาย เกี่ยวกับการขอลดหย่อนภาษีจากการทำประกันชีวิต ซึ่งเราหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

 • ประกันชีวิตลูกลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
  • ยังไม่ได้ : ยังไม่มีประกาศใดๆจากกรมสรรพากร เกี่ยวกับการให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการทำประกันชีวิตให้ลูก
 • ประกันชีวิตพ่อแม่ลดหย่อนภาษีได้ไหม
  • ยังไม่ได้ : ประกาศจากกรมสรรพากรกำหนดให้นำเบี้ยจากการซื้อประกันสุขภาพให้กับบิดามารดาเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงเบี้ยจากการทำประกันชีวิตพ่อแม่ อย่าสับสน! เพราะประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ คือ คนละเรื่องกัน
 • ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีที่ไหนดี
  • คงไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่าควรซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีจากที่ไหนดี เพราะคำตอบจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคน ลองเข้าไปอ่านบทความ “ข้อแนะนำในการเลือกซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี” ก่อนนะ
 • ประกันชีวิตลดหย่อนได้กี่บาท
  • มีรายละเอียดและเงื่อนไขในการคำนวณการลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิต ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานรายได้ของท่านเอง และแบบประกันต่างๆที่ท่านถืออยู่ในการคำนวณ

การทำประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนที่มีรายได้ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่มาจากการทำงานประจำ, ทำงานอิสระ หรือทำธุรกิจส่วนตัว ควรจะต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการลดหย่อนภาษีรายได้ในแต่ละปี